AĞRI TAŞLIÇAY İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME DUYURUSU

EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME DUYURUSU
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME DUYURUSU

T.C

TAŞLIÇAY KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

          EK DERS ÜCRET KARŞILIĞI ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME DUYURUSU

                Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesinde; "(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;
            a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;
                1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
                2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.

2023-2024 Eğitim öğretim yılında Ders ücreti karşılığı öğretmenlik başvuruları 31/07/2023 tarihi itibari ile müdürlüğümüze elden evrak teslim etmek kaydı ile e devlet sistemi üzerinde de elektronik başvuruda bulunulacaktır. e-devlet sistemi üzerinde başvuruda bulunan ancak istenilen evrakları müdürlüğümüze teslim etmeyenlerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.
              Başvurular 31/07/2023 ile 10/08/2023 tarihleri arasında yapılacak,  7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında gerekli araştırma yapıldıktan sonra görevlendirme yapılacaktır.
              Başvuru süresi içinde müracaat etmeyenlerin müracaatları dikkate alınmayacaktır 


            EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMEN OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMEN ADAYLARINDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşı olmak.
2-Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.

              3-Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ;kasten işlenen bir suçtan dolayı ,bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu dizenin işleyişine karşı suçlar,milli savunmaya karşı suçlar,Devlet suçlarına karşı suçlar ve casusluk,zimmet, irtikap,rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik ,güveni kötüye kullanma,hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan mal varlığı,değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak,Erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi bulunmamak,(Askerliğini yapmış olmak,askerlikten muaf veya askerliğini tecil etmiş olmak),

 

               GÖREVLENDİRMELERİN YAPILMASINA DAİR ESASLAR

1- Anılan Kararın 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirileceklerde sırasıyla:

a) Mezuniyeti, görevlendirileceği alanın öğretmen atamasına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları arasında yer alanlara,
              b) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programı mezunlarından, görevlendirileceği alan dışındaki programlardan mezun olup yan alanı görevlendirileceği alana uygun olanlara,
              c) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programı mezunlarından, görevlendirileceği alan dışındaki programlardan mezun olup mezuniyeti görevlendirileceği alana yakınlık gösterenlere,
               ç) Mezuniyeti görevlendirileceği alana yakınlık gösterenlerden başlamak üzere diğer yükseköğretim programı mezunlarına öncelik verilecektir.

              2- Birinci madde kapsamında yapılacak görevlendirmelerde, Talim ve Terbiye Kurulunun "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"na ilişkin Kurul Kararında belirtilen öncelik durumları dikkate alınacaktır.
               3- Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilecekler e-Devlet sistemi üzerinden başvuranlar arasından belirlenecektir. Öğretim yılı içerisinde çeşitli nedenlerle ihtiyaç oluşması hâlinde bu kapsamda görevlendirme yapılabilecektir.
               4- Bir alana birden fazla aynı nitelikleri taşıyanların başvuruları hâlinde sırasıyla;
                 a) Bir önceki öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen,
                 b) Kamu Personel Seçme Sınavı puanı yüksek olan,
                 c) Diploma notu yüksek olan tercih edilecek;
                 ç) Eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenecektir.

   5- Emekliler, yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilebilecektir.
                6- Okul Öncesi eğitimi öğretmen ihtiyacı görevlendirmeleri ise Bakanlığımızın 29.07.2011 tarih ve  1985 sayılı yazıları (2011/43 sayılı genelge) doğrultusunda yapılacaktır. Okul öncesi öğretmen ihtiyacı için Ön lisans mezunlarından Sadece 2011/43 sayılı genelgede  belirtilen bölüm mezunlarının başvurusu alınacaktır. Diğer Ön Lisans mezunlarının baş vurusu kabul edilmeyecektir.
                7-Görevlendirmeler yukarıdaki kriterler esas alınarak yapılacaktır. Eğitim Fakültesi Mezunları,İlahiyat Fakültesi/İslami İlimler Fakültesi mezunlarından2022 veya 2023 ( KPSS-P 121 ) , diğer fakülte mezunu olanlar ise 2022 veya 2023(P-10) alan puan üstünlüğüne göre görevlendirme yapılacaktır. Adayların 2022 ve 2023 KPSS puanlarında yüksek olanı esas alınacaktır. KPSS puanları olmayanların puanları ''0-Sıfır''olarak kabul edilecektir. Yeni mezun olan adaylar ve diğer mezunlar 2023 KPSS sonuçları açıklandığında sonuçlarını kurumumuza ibraz edeceklerdir.2023 KPSS sonuçları kurumumuza ulaştığında değerlendirmelerde dikkate alınacaktır.

 8- Yerine Kadrolu/Sözleşmeli atama, görevlendirilme yapıldığı ya da görevlendirildiği kurumda ilgili alanda ihtiyaç kalmaması gibi hallerde görevlendirilen kişilerin görevlendirmeleri sona erecektir. Bu kişiler yukarıdaki kriterlere göre tekrar sıralamaya alınacaktır.
                 9- Görevlendirildiği halde 3 (üç) gün içinde görevine başlamayanların yerine öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır.
                10-Görev verilip geçerli bir mazereti olmadan göreve gitmeyenler sıra hakkını kaybetmiş olup ikinci bir değerlendirmeye kadar tekrar görev verilmeyecektir.
                 11-Herhangi bir özrü olmaksızın okul müdürlüğüne önceden yazılı bilgi vermeden görevi bırakanlara bu eğitim öğretim yılında bir daha müdürlüğümüzce görev verilmeyecektir.
                 12-Görevlendirme tebliği başvurusu, başvuru sahibinin cep telefonuna yapılacağından telefon numarasının güncel olması gerekmektedir.

 

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
1- Başvuru Formu

2-T.C.Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
3-Diploma/Mezuniyet Belgesi/Çıkış Belgesinin Fotokopisi.
4-Formasyon belgesi fotokopisi(var ise).
5- KPSS Sonuç Belgesi(2022-2023)                        
6- Adli Sicil Kaydı belgesi(E-Devlet ten)
7- Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi
8- Yurt dışında mezun olanlar için denklik belgesi(var ise) 

                                                                                              Taşlıçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü   

Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

Hürriyet Mahallesi M.Akif Ersoy Caddesi Taşlıçay/AĞRI - 0472 551 24 57

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.